Cảm biến oxy Mercedes C Class (W203, W204)

Sản phẩm A0025400617 dùng cho các dòng xe:

– CLASS: C180K, C200K (W203) 2002-2007

– CLASS: C200 CGI K (W203) 2003-2007

– CLASS: C230K (W203) 2004-2007

– CLASS: C180K, C200K (W204) 2007-2008CL

– CLASS: CLC160, CLC 180K, CLC 200K (CL203) 2008-2011E

– CLASS: E200K (W211) 2002-2008E

-CLASS: E200 NGT (W211) 2004-2008SLK 200K (R171) 2004-2011